December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LPK48M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Csoportos iskolai gyakorlat
A tantárgy neve (angolul):Collective School Practice
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
5 óra szeminárium
Kreditérték:2
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)60
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Vissiné Dr. Pfister Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
a tanárjelöltek valódi iskolai körülmények között a tanórák megfigyelésével közvetlen tapasztalatokra tesznek szert a tanítási-tanulási folyamat tervezéséről,
szervezéséről, irányításáról és ellenőrzéséről valamint az alkalmazható változatos tanítási módszerekről. A megfigyelések során a jelölteknek lehetőségük nyílik a korábban elsajátított szakismeretek, pedagógiai-pszichológiai ismeretek és tevékenységi formák szintetizálására.

A fenntarthatóság szempontjai:
A hallgatók az iskolai gyakorlatuk során megfigyelik az tanulók élethosszig tartó tanulás iránti elköteleződésének lehetséges feltételeit valamint a tudáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításának eszközeit, módszereit.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tanárjelöltek megismerik a megfigyelt tantárgy tervezési dokumentumait, taneszközeit.
A tanárjelöltek ismerik az óramegfigyelések szempontrendszerét.
A tanárjelöltek tapasztalatokat szereznek a tanóra tervezése, szervezése, irányítása és a tanulók teljesítményének ellenőrzése és értékelése területén.
A tanárjelöltek felismerik a gyakorlati tanítási tevékenység mögött húzódó elméleteket, törvényszerűségeket.
A hallgatók ismerik a megfigyelt tanítási óra elemzési szempontjait, a reflektálás szabályait.


Képesség:
A tanárjelöltek ki tudják választani a megfigyelt órához legjobban illeszkedő megfigyelési szempontrendszert.
A hallgatók képesek a szempontoknak megfelelő tanári és tanulói tevékenységek beazonosítására.
A hallgatók alkalmazni tudják a tanítási-tanulási folyamat tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére vonatkozó ismereteiket.
A hallgatók meglapozott visszajelzéseket tudnak adni a megfigyelt tanítási óráról, alkalmazva a megfigyelési, elemzési szempontokat.
A hallgatók képesek a tanítási órán megfigyelt jelenségek elemzésére, alternatív megoldásokat tudnak felvázolni a felmerülő problémák megoldására.


Attitűd:
A hallgatók nyitottá válnak az iskolai pedagógiai tevékenység eredményességének elemzésére, pozitívan viszonyulnak a tanulók tanulási eredményességének támogatásához.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: