Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LPK99M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pedagóguspálya
A tantárgy neve (angolul):Educator's Career
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
5 óra szeminárium
Kreditérték:2
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)60
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Vissiné Dr. Pfister Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tanulók iskolai eredményességét - számtalan kutatás szerint - alapvetően a pedagógusok felkészültsége határozza meg. A megfelelő pedagógusok pályára
kerülése függ a pályaválasztás motívumaitól, a képzés színvonalától és a pályán tartás tényezőitől, a pedagógusok karrierlehetőségeitől, életpályamodelljétől.
A tárgy az előzőekben felvázolt folyamatok egyes állomásainak elemzésével, a háttérben meghúzódó jelenségek feltárásával foglalkozik.
A tárgy tanulmányozása során kiemelt jelentőséget kapnak a pedagógus pálya pályaválasztásának motívumai, a pályára való felkészítés tartalma és sajátosságai, a pályakezdés problémái és a lehetséges előrejutás, karrier lehetőségei.

A fenntarthatóság szempontjai:
A megfelelő motivációval és magas szinten felkészített pedagógusok pályára vonzása és a pedagógus pályán való megtartása nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók sikeresen feleljenek meg az oktatási követelményeknek és elköteleződjenek az élethosszig tartó tanulás iránt.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók ismerik a jó tanárra vonatkozó kutatási eredményeket, a pedagógus eredményes tevékenységéhez szükséges kompetenciákat.
A hallgatók ismerik a pedagógus szakma és/vagy hivatás magyarországi és más országokban megfigyelhető jellemzőit, változási tendenciáit, szakmai presztizsét.
A hallgatók megalapozott és felidézhető ismereteket szereznek a pedagóguspálya választásának motívumairól, a pedagógusképzés sajátos tartalmáról és eredményességének feltételeiről, tényezőiről.
A hallgatók fel tudják sorolni a pedagógussá válás, a pályaszocializáció, a kezdő pedagógus problémáinak meghatározó tényezőit.
A hallgatók ismerik a pedagógus életpályamodell egyes elemeit és azok fő tartalmát.
A hallgatók be tudják azonosítani a pedagógus tevékenységének értékelési, minősítési rendszerének főbb elemeit.
A hallgatók ismerik a pedagógusok pályán tartásának eszközeit, módszereit.
A tanárjelöltek alapvető ismeretekkel rendelkeznek a pedagóguspálya ártalmairól, megelőzésének lehetősségeiről, módszereiről.
A hallgatók fel tudják sorolni a pedagóguspálya elhagyásának motívumait, a pályaelhagyó pedagógusok pályaképének sajátosságait.


Képesség:
A hallgatók a pedagóguspályáról szerzett ismereteik alapján képesek elemezni és tudatosítani saját pályaválasztási motívumaikat, amelyekkel megalapozzák pályaválasztásukat.
A hallgatók be tudják mutatni a magyarországi pedagógusok társadalmi helyzetét, foglalkoztatási sajátosságait, összevetve a nemzetközi kutatási eredményekkel.
A hallgatók a pályakezdés nehézségeinek tudatában képesek lesznek a felmerülő problémák hatékony kezelésére.
A hallgatók képesek lesznek tudatosan alakítani a pályakarrierjüket, a lehetőségekhez képest csökkenteni a pedagógus pálya ártalmait, megelőzni a pályaelhagyást okozó folyamatok kialakulását.


Attitűd:
A hallgatók pozitív viszonyt alakítanak ki a pedagóguspálya iránt, nyitottak a tevékenységük eredményessége érdekében szükséges együttműködésre.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: