December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LPKC3M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Összefüggő egyéni szakmai gyakorlat I.
A tantárgy neve (angolul):Continuous Individual Professional Practice I.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
30 gyakorlat
Kreditérték:18
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)540
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Vissiné Dr. Pfister Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
a tanárjelöltek valódi iskolai körülmények között legyenek képesek a korábbi tanulmányaik során elsajátított szakismeretek, pedagógiai-pszichológiai ismeretek és
tevékenységi formák alkalmazására. Így a gyakorlat célja: a szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek alkalmazása (pl. tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, pedagógiai mérések és kísérletek végzése).

A fenntarthatóság szempontjai:
A tanárjelöltek iskolai tanítási gyakorlatuk során szem előtt tartják a tanulók élethosszig tartó tanulásra való felkészítését valamint az esélyegyenlőség biztosítását.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató ismeri az óramegfigyelések szempontrendszerét.
A hallgató ismeri a tanóra tervezésének szempontjait és annak tartalmát.
A hallgató ismeri a tanóra irányításához szükséges feltételeket.
A hallgató ismeri a tanóra elemzésének elveit, szempontjait, az önértékelés sajátosságait.
A hallgató ismeri a tanórán kívüli oktatási feladatok szerepét, célját.
A hallgató tájékozott a tanításhoz felhasználható taneszközökről, forrásokról.


Képesség:
A hallgató képes alkalmazható tudást szerezni a megfigyelt órák tapasztalatai alapján.
A hallgató el tudja készíteni egy változatos oktatási módszereket alkalmazó tanítási óra tervét.
A hallgató hatékonyan képes irányítani a tanulók tanulási folyamatát.
A hallgató megalapozottan és megfelelő mélységben tudja elemezni saját tanítási tevékenységét, saját munkáját kritikusan reflektálja.
A tanárjelölt meg tud tervezni egy felzárkóztató, tehetséggondozó tanórán kívüli foglalkozást és képes annak vezetésére.
A hallgató el tud készíteni egyszerűbb taneszközöket, szemléltető eszközöket (diasorok, feladatok, feladatlapok stb.)


Attitűd:
A tanárjelölt hallgató pozitívan viszonyul a tanulók eltérő tanulási sajátosságaihoz és megfelelő támogatást tud nyújtani a tanulók eredményes tanulásához.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: