Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NAK06B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kommunikációs tréning
A tantárgy neve (angolul):Communication training
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+0+16+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:õszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Deli Eszter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kognitív információk átadása mellett a workshop a résztvevők interperszonális készségeinek és kapcsolatainak, önismeretének, kreativitásának, kommunikációs és egyéb készségének (pl. probléma elemzése, információ megkeresése) javításához hivatott hozzájárulni. A tréningek lényege a személyes bevonódás, problémaközpontú és aktív tanulás. A tréner bemutat néhány megoldandó interperszonális és kommunikációs helyzetet, melyekben a résztvevőkre hárul a probléma megoldása. Különböző listákat és kérdőíveket használunk a személyes tulajdonságok elemzéséhez is.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: