December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NAKD5M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Médiarendszerek, médiapolitikák
A tantárgy neve (angolul):Media systems, media policies
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Heti egy előadás
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félévek
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Balogh Zsolt György

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tananyag elsajátításával a hallgatók képesek lesznek a társadalom és a média közötti viszony törvényszerűségeinek megértésére, valamint a médiapolitika jellegzetességeinek feltárására, elemzésére


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: