December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NAKI3M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A kommunikáció kulturális keretei
A tantárgy neve (angolul):The Cultural Context of Communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Benczes Réka Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy feltárja a nyelvi kommunikáció, a megismerés (azaz gondolkodás) és a jelentésalkotás közötti kapcsolatot. Két fő kérdésre fogunk fókuszálni a félév során: 1) A nyelv csupán gondolkodásunk kifejezésmódja, vagy a nyelv alakítja, befolyásolja gondolkodásunkat? 2) Mennyiben relatív a jelentés és hogyan alakítja azt a környező kultúra? Mint látni fogjuk, a fizikai és a társadalmi-kulturális környezet a jelentésalkotás egyik legfőbb komponense, amelynek egyik legszembetűnőbb példája a metaforikus konceptualizáció.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A nyelvi kommunikáció, a megismerés (azaz gondolkodás) és a jelentésalkotás közötti kapcsolat főbb elméleteiben való jártasság, az ezekkel kapcsolatos szakkifejezések ismerete és pontos használata.


Képesség:
A nyelv és kultúra vizsgálatának átfogó, tudományos elemzéséhez szükséges módszertani lehetőségek ismerete és azoknak potenciális alkalmazása.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: