December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NAKJ1M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pr és marketingkommunikációs tervezés
A tantárgy neve (angolul):Public Relations and Marketing Communication Design
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 óra, gyakorlat
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Közéleti írás
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Veszelszki Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus a kommunikációtudomány szempontrendszere felől közelít a PR és a marketing legfontosabb fogalmaihoz, alapvetéseihez. A hallgatók gyakorlati feladatok és elméleti munkák alapján megismerik a marketing és a public relations klasszikus elveit, illetve a legfrissebb trendeket. Az egyik legfontosabb munkamódszer az esettanulmányok vizsgálata.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus folyamatosan frissülő szakirodalomra, félévről félévre változó esettanulmány-korpuszra épít. Az aktualitásokra azonnal reagál, sőt elvárás mind az oktatóval, mind a hallgatókkal szemben, hogy a legújabb marketingkommunikációs és PR-esetekre a kurzuson reflektáljanak.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
(Bevezető. Az értékelés elveinek és a félév teendőinek megbeszélése)
Ismétlés: a kommunikációs terv elemei

MARKETING
Marketingmix, 4P. A marketingeszközök csoportosításai.
Reklám és reklámfelületek
Márkaépítés, márkázás: verbális és vizuális eszközök.
Branding vs. employer branding
Tartalommarketing. Érzelemvezérelt marketing
Újmédia-marketing: technikai lehetőségek, verbális-vizuális sajátosságok. SEO. Online marketing. Webshopmarketing
Marketing 4.0, influencer marketing, gerillamarketing stb.

PUBLIC RELATIONS (PR)
A PR alapelvei és eszközrendszere
A PR-interjú, PR-cikk
PR-esettanulmányok elemzése
CSR. Szponzorálás
Kríziskommunikáció, krízishelyzetek kommunikációs megoldásai


Képesség:
Képes önállóan és csoportban tudományos vagy gyakorlati témában prezentációt előkészíteni és megtartani.
Esettanulmány alapján képes marketingelemzést készíteni.
A különböző kommunikációs céloknak megfelelően azonos tartalmú, de más-más megszövegezésű szöveget tud alkotni.
Képes a saját és szervezete reputációjának hatékony menedzselésére.
Képes egy csoportos tárgyalás vezetésére.
Alkalmazni tudja az elsajátított marketing- és PR-technikákat.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: