December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NAKJ2M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kreatív vizualitás II.
A tantárgy neve (angolul):Creative Visuality II
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
heti 2 óra
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden tanév első félévében
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Kreatív vizualitás I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kárpáti Andrea Katalin

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A multimédia (videó, fotó, gif, kép- és hanggyűjtemény) és ennek megosztása, illetve a megosztott képes tartalmak kommentálása fontos szerepet játszik az üzleti és a tudományos kommunikációban, csakúgy, mint a mindennapi élet számos területén. A kurzus felkészít a képi alapú digitális tartalmak célirányos keresésére, kommunikációs, technikai és esztétikai elemzésére, saját művek tervezésére, készítésére és értékelésére.

A fenntarthatóság szempontjai:
A hallgatók a gyakorlatban is kipróbálják a digitális média műfajok egy részét (TikTok, YouTube, Instagram, vlog) stábokat alakítva, szerkesztőként, rendezőként, kreatívként, fotó-és filmkészítőként, szövegíróként, grafikusként stb. vesznek részt egy-egy, a kortárs vizuális kommunikáció megismerését segítő kutatási projekt megtervezésében és elkészítésében. Média műveiket multimédia prezentáció és installáció formájában bemutatják, társaik munkáját értékelik.

A fenntarthatóság feltétele: az oktatásban alkalmazott technikák cserélése, ha már nem relevánsak az üzleti életben és a tudományközvetítésben. Az eszközpark folyamatos fejlesztése.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Online digitális tömegkommunikáció műfajai; ezek funkciói, technikái, értékelési szempontjai
Képesség:
Műelemzés: vizuális média jelenség értékelése kommunikációs, információtechnológiai és kulturális antropológiai szempontból


Attitűd:
Nyitott, pozitív befogadói és elfogulatlan, tudományos módszereket alkalmazó és érték-alapú bírálói attitűdök kialakítása


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Kommunikáció és médiatudomány MA


Tudás:
Alkotói és befogadói kommunikációs képességek működtetéséhez szükséges háttér tudás megszerzése; a média műfajokhoz kötődő etikai és jogi normák megismerése.


Képesség:
Online közösségi média műfajok értékelése; alkotás néhány, a kortárs üzleti és tudományos kommunikációs környezetben releváns média műfajban.


Attitűd:
A vizuális kommunikáció esztétikai, műfaji és technológiai sajátosságait figyelembe vevő, ismeret- és érték alapú alkotás és befogadás.