Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NAVK9M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Bevezetés a mediációba
A tantárgy neve (angolul):Indroduction to mediation
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Géró Györgyi

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgató legyen képes interperszonális és intraperszonális konfliktusok felismerésére, azonosítására. Ismerje a legelterjedtebb konfliktuskezelési eljárásokat. Konfliktushelyzetben legyen képes a résztvevők érdekeit teljes mértékben megvalósító megoldás megtalálására vagy kialakítására. A mediációs technikák, készségek megismerése.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: