December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NAVL2M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Borkommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Wine Communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
26 óra szeminárium
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Veszelszki Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A Borkommunikáció fakultatív kurzus a borpiaci kommunikációs stratégiákkal ismerteti meg a hallgatókat, gyakorlatokon keresztül. A bor sajátos magyaros kulturális termék, amelynek kommunikációján keresztül a kurzus hallgatói elsajátítják a legfontosabb általános marketinges és kommunikációs fogalmakat, illetve technikákat.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus tematikája folyamatosan évről évre fejlődik: a legújabb (bor)piaci trendeket követi nyomon, illetve a legfrissebb szakirodalommal dolgozik.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A félév fő tudás jellegű elemei:
Bor és viselkedéskultúra, interkulturális vonatkozások
Bor és kultúra, borkultúra. A bor kultúrtörténete
Bormarketing
Bormárkázás. Vizuális attribútumok (címke, szöveg, logó)
Borkommunikációs kísérletek
Oinoglossia. A borról szóló kommunikáció szókincse
Borleírások


Képesség:
A hallgatók a félév végére képesek lesznek kiscsoportos munkában, mentorálás melletti önálló társadalomtudományi kutatás lefolytatására, az eredmények szóbeli és vizuális prezentálására.


Attitűd:
Kész csoportmunkában hatékonyan részt venni.
Önkritikus saját munkájával szemben.
Szem előtt tartja csoporttársai véleményét.
Fontosnak tartja a társai visszajelzéseit és ezek beépítését a későbbi döntéseibe.
Képes szakmai, árnyalt visszajelzést adni a társainak.
Nyitott a kreatív, újszerű megoldásokra.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: