Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NBKB8M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Médiakommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Media communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28 óra tantermi gyakorlat
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bokor Tamás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a hallgatóknak a „média” fogalmáról, valamint ennek a kifejezésnek konkrét megvalósulásairól. A kurzus során a tömegkommunikáció és az újmédia-kommunikáció történetétől a főbb hagyományos és újmédia-elméleteken át a legfőbb médiaelemzési szempontok gyakorlati vizsgálatáig terjed az ismeretanyag, tematikus problémacsoportokat vizsgálva.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus során a hallgatók megismerik a médiakommunikáció sajátosságait, valamint elsajátítják a legfontosabb médiaelméleteket és az ezekből eredeztethető gyakorlatokat. Önálló kutatómunka során részleteiben térképezik fel egy kiválasztott médiajelenség hátterét, összefüggéseit más médiajelenségekkel.


Képesség:
A fenti tudáselemek gyakorlati alkalmazásának képessége.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: