December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NCK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A szociálpszichológia alapjai
A tantárgy neve (angolul):Introduction to Social Psychology
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:õszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Forgács Attila

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók megismerkednek a szociálpszichológia helyével a tudományok és világnézetek rendszerében. Betekintést nyernek a pszichológiatudomány rendszerével, gondolkodásmódjával, főbb problematikájával, eszközeivel, valamint irányzataival. Az ismeretek segítenek az önismeretben és mások megismerésében.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kötelező tananyag kizárólag digitálisan tölthető le, védve ezzel a természeti környezetet.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus rendszerezett pszichológiai ismereteket biztosít, ami lehetővé teszi a lelki működésekre vonatkozó információk konstruktív kritikai értékelését.


Képesség:
A kurzus a nyitott, kritikus, többszempontú és rendszerezett gondolkodásra készít fel.


Attitűd:
Kritikai szemlélet, nyitottság, többszempontú gondolkodás


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: