December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NCK69B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kommunikációs zavarok
A tantárgy neve (angolul):Communication disorders
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bokor Tamás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus komplex áttekintést ad a kommunikáció zavarjelenségeiről, többféle tudományos szempontból megközelítve a központi témát. A kommunikáció- és médiatudomány, a pszichológia, a nyelvészet és a kultúratudomány képviselőiként az egyes előadók rávilágítanak a kommunikációs zavarok legérdekesebb kérdéseire, az egyes diszciplínák meggyőző válaszaira.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeretek a kommunikációs zavarok jelenségköréről.


Képesség:
Elemzőkészség a kommunikációs zavarjelenségek összefüggésrendszerében.


Attitűd:
Kritikai érzék fejlődése a kommunikációs zavarok értékelésével kapcsolatban.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: