December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NCKA7B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Információs társadalom, hálózati kommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Information Society and Network Communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28 óra előadás + 28 óra gyakorlat
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Veszelszki Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók megfigyelik, elemzik az információs társadalom újnak tekintett jelenségeit, és a kurzuson elsajátított elméleti és módszertani alapvetések segítségével képessé válnak a szakmai diskurzusba való bekapcsolódásra, illetve a témakörről folytatott szakmai vitákban való részvételre. Kiemelten foglalkozunk az elérhető szakirodalom kritikai elemzésével, a forráskritikával. A diákok mindezek során elsajátítják a digitális kommunikáció társadalomtudományi elemzésének főbb fogalmait és szempontjait.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: