Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NCKA8B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Médiatudatosság
A tantárgy neve (angolul):Media Awareness
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28+0+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Pelle Veronika

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus sikeres teljesítésével a hallgatók elsajátítják a médiatudatosság−médiaműveltség−médiajártasság−média-írástudás fogalomkörével leírt kommunikációs szakterület alapozó terminológiáját, megismerkednek a fogalom különböző elméleti megközelítéseivel, pozitív gyakorlati megvalósulásaival és annak hiányaival egyaránt. A kurzus kiemelt célja, hogy fejlessze a hallgatók kompetenciáját az őket körülvevő médiajelenségek tudatos észlelésében, a médiatartalmak kritikus befogadásában és átgondolt létrehozásában, s elősegítse, hogy a tudatos kommunikációs szakember szemével figyeljék, értelmezzék, értékeljék és szelektálják az őket körülvevő médiaüzeneteket, -tartalmakat és -mechanizmusokat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: