December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NDVK1B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Személyiségfejlesztő tréning
A tantárgy neve (angolul):Personal development training
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+0+13
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bodnár Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A foglalkozások célja belső fejlesztő, útkereső munka, a potenciálok mobilizálása, az életelvűség erősítése. A kurzus során a hallgatók találkoznak több olyan alapvető pszichológiai fogalommal, amelyek az önismeret és ön-menedzselés folyamatában elengedhetetlenek.

A fenntarthatóság szempontjai:
A témák az önkép és ön-azonosság kérdésétől azok kialakításán keresztül haladnak a belső erőforrások feltérképezése felé. További tapasztalati terület a relaxációs és képhívásos technikák és a lelki egészségvédelem elérhető módozatai. Ezt követően a jövőképek kialakításának és megvalósításának egyéni potenciálját érintjük, a nehézségek és feloldási lehetőségek áttekintésével. AZ énhatékonyság révén hozzájárulnak a A tantárgy a fenntarthatóság szempontjait a pályaválasztás társadalmi vonatkozásaira történő reflexióval, az értékekkel kapcsolatos kritikus és reflektív gondolkodás erősítésén keresztül jeleníti meg, valamint az ismeretek valós helyzetekben történő alkalmazásának (kutatás) hangsúlyozásával jeleníti meg.
A fenntarthatóságot támogató tantárgyi elemek:
- rendszergondolkodás (társadalmi, kulturális, szociális, rendszerek/ környezet kapcsolata a a hatásgyakorlás, , kutatástervezés során visszajelzés az érintettek szempontjaira, a kutatás etikai vonatkozásaira)
- reflektív tanulás szempontjai: mások (kutatás résztvevői) és saját jogok tisztelete és méltányosság, tolerancia értékek szem előtt tartása.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megismeri a személyiség dimenzióit, alapvető pszichológiai fogalomait, amelyek az önismeret és ön-menedzselés folyamatában elengedhetetlenek. Ismeri az önkép és ön-azonosság kérdését.Ismeri a relaxációs és képhívásos technikák és a lelki egészségvédelem elérhető módozatait.


Képesség:
Képes a belső fejlesztő, útkereső munkára, a potenciálok mobilizálására, az életelvűség erősítésére. Képes az önkép és ön-azonosság kérdésétől azok kialakításán keresztül eljutni az erőforrások feltérképezése felé. Képes a relaxációs és képhívásos technikák és a lelki egészségvédelem elérhető módozatainak alkalmazására.


Attitűd:
A kurzus hatására a hallgató hajlandó az önkép és ön-azonosság kérdésétől azok kialakításán keresztül az erőforrások feltérképezése felé lépéseket tenni. Nem utasítja el a relaxációs és képhívásos technikák és a lelki egészségvédelem elérhető módozatait.Hajlandó a jövőképek kialakításának és megvalósításának egyéni potenciálját felmérni, mozgatni, a nehézségek és feloldási lehetőségek áttekintésére..


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: