December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NDVL1B
A tantárgy megnevezése (magyarul):KommOlyan
A tantárgy neve (angolul):CommTalk
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Rétvári Márton Gergely

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az óra célja, hogy az intenzív hét során a hallgatók olyan tárgykörökkel ismerkedjenek és készségeket sajátítsanak el, amely segítségével hatékonyabban tudják kezelni és megérteni azokat a folyamatosan változó módszereket, amelyekkel a média hatást gyakorol rájuk és életükre.

Az óra során négy tematikus napon négy különböző szemszögből vizsgáljuk meg a média működését, kiemelt hatással annak befolyásolókészségére. Az órák során mind a fogyasztói, mind a tartalom-előállítói oldalra nagy hangsúlyt fektetünk különböző napok során.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Az órák során a hallgatók megismerkednek olyan módszerekkel, amelyek segítségével hatékonyabban tudják értelmezni és használni azokat az eszközöket, amelyeket a médiában szereplő ágensek a befolyásolásukra használnak


Képesség:
A hallgatók képessé válnak többek között:
-Felismerni az online térben történő, diszkusszióban tudatosan zavart keltő felhasználók módszereit
-Észlelni és használni az alapvető logikai eszközöket egy vitában
-Használni és előállítani figyelmet felkeltő tartalmakat


Attitűd:
Az óra hatására a hallgatók attitűdje a különböző online (és offline) térben történő meggyőzési és manipulációs stratégiák irányába kritikusabbá válik.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: