December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NEKB5B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Beszéd- és írástechnika
A tantárgy neve (angolul):Speaking and Writing Skills
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Veszelszki Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Beszédtechnika: A gyakorlat során a hallgatók megtanulják a helyes légzéstechnikát valamint, az értelemtükröző felolvasás eszközeinek logikus használatát és a szövegfonetikai eszközöket is.
Írástechnika: A hallgatónak képesnek kell lennie helyesen és szabatosan, az elvárt stílusban kifejezni gondolatait.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: