December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NGKB7B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szervezeti kommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Organizational Communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:dr. Kovács Lajos

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy további célja, hogy a kurzus résztvevői képesek legyenek felismerni és értelmezni a szervezeti kommunikáció modelljeit és összefüggéseit; a gyakorlatban felfedezni az elméleti tételeket; szakszerű elemzés révén kritika alá tudjanak venni létező szervezeti gyakorlatokat; valamint fejlesszék kritikai elemző képességüket.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: