Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NGKD2B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Üzleti kommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Business Communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Veszelszki Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy keretében a hallgatók betekintést nyernek az üzleti kommunikáció legfontosabb témaköreibe. A félév során az elmélet mellett hangsúlyosan jelenik meg az ismeretek gyakorlati alkalmazása. A tantárgy három fejleszteni kívánt területre épít, ezek: az aktív odafigyelés, a szóbeli kommunikáció valamint az írásbeli kommunikáció az üzleti életben. A félév kezdetén olyan pszichológiai aspektusok kerülnek előtérbe, mint az aktív odafigyelés/értő figyelem, az empátia és az asszertivitás/önérdekérvényesítő magatartás. A szóbeli üzleti kommunikáció keretein belül a hallgatók megismerkednek a csoportos (üzleti) prezentáció, a meeting, a válságkommunikáció, a sajtótájékoztató alapjaival, illetve tárgyalástechnikai készségeket sajátítanak el. Az írásos üzleti kommunikáció keretében megismerkednek a marketingkommunikációval, a social media szerepével az üzleti életben, valamint megtanulják előkészíteni a sajtótájékoztatóhoz kapcsolódó dokumentumokat, illetve elkészíteni a vállalati levelezés során használt leggyakoribb írásos anyagokat.

A fenntarthatóság szempontjai:
.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri az aktív odafigyelés fogalmát és működésének elemeit.

Érti és elfogadja az empátia és az asszertív viselkedés szerepét az üzleti kommunikációban.

Ismeri a csoportos prezentáció sikerét befolyásoló faktorokat.

Érti, hogy milyen előkészületeket és milyen hozzáállást igényel a meeting az üzleti életben.

Átlátja a válságkommunikáció és a sajtótájékoztató alapjait.

Elsajátít tárgyalástechnikai alapokat.

Érti a marketingkommunikáció és a social media szerepét az üzleti kommunikációban.

Megtanulja előkészíteni a sajtótájékoztató dokumentumait.

Megismeri a vállalati levelezés során használt leggyakoribb írásos anyagokat.


Képesség:
Helyesen használja az aktív odafigyeléshez, az empatikus és asszertív viselkedéshez szükséges gyakorlati képességeket.

Szem előtt tartja a csoportos prezentáció és az egyéni prezentáció közti különbségeket és képes az előbbi helyes véghezvitelére a csoport tagjaként.

Helyesen elemzi a válságkommunikációs eseteket és a sajtótájékoztatókat.

A megtanult tárgyalástechnikai alapokat képes használni.

Elemzi a social media szerepét az üzleti kommunikációban.

Helyesen készíti el a különböző vállalati írásos anyagokat.


Attitűd:
Érti az aktív odafigyelés, a szóbeli kommunikáció valamint az írásbeli kommunikáció szerepét az üzleti életben.

Belátja, hogy olyan ismeretek birtokába jut, amelyek közvetlenül alkalmazhatók többféle munkakörben


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: