December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NGKD4B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Adatújságírás
A tantárgy neve (angolul):Data Journalism
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28 óra előadás + 28 óra gyakorlat
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bokor Tamás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A közéleti kommunikáció szakirányos alapszakos hallgatók az Adatújságírás című kurzus során betekintést nyernek egyfelől a közélet, a közszereplés, az újságírás jogi aspektusaiba, másfelől a köéleti kommunikáció on- és offline viselkedéskultúrájának főbb problémaköreibe, harmadrészt az adatalapú újságíráson keresztül a sajtó és média jellegzetes kortárs műfajaiban rejlő pragmatikus lehetőségekbe (a hagyományos tömegkommunikációtól az újmédiáig).

A fenntarthatóság szempontjai:
Folyamatos konzultáció az oktatóval, aktív órai részvétel.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A protokollszabályok ismerete az újságírás és újságszerkesztés területén
Adatvizualizációs szoftverek alkalmazásának alapszintú ismerete
Hír- és véleményműfajok ismerete


Képesség:
Protokoll- és viselkedési szabályok alkalmazásának képessége
Adatvizualizációs technikák alkalmazásának képessége
Képesség a hír- és véleményműfajok megkülönböztetésére


Attitűd:
Felelős és etikus újságírói magatartás
Interjúkészítés során aktív figyelem elsajátítása
Adathasználattal kapcsolatos tudatosság


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: