December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NGKD5B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Digitális agóra
A tantárgy neve (angolul):Digital Agora
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
heti 2 óra
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:dr. Kovács Lajos

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A film a modern kor elsődleges kifejezési módja, amely formában és tartalomban is páratlan érzékenységgel válaszol új kihívásokra. A mozgókép elméleti és esztétikai ismeretein túl segíti a megértést a technikai megoldások ismerete is: a kép kompozíciója, színek, fények, a mozgás folyamatossága, a montázs összetettsége.

A fenntarthatóság szempontjai:
részvétel


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató képes legyen a mozgókép elméleti terminológiáját elsajátítva, annak elemeit a gyakorlatban felismerni, alkalmazni. Céltudatosan nyúljon a fényképezőgéphez, a kamerához és a vágóprogramokhoz. Legyen képes kreatívan együttműködni csapatban a mozgóképkészítés folyamatában.


Képesség:
vizuális értés


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: