December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NGKD6B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Professzionális portfólió
A tantárgy neve (angolul):Professional Portfolio
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2+2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Veszelszki Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy a hallgatók az intenzív kurzus (és egyúttal az alapszakos tanulmányaik) végére gyakorlati, a munkaerőpiacon megmutatható, prezentálható portfólióval rendelkezzenek, amelyben a tanulmányaik, illetve esetleges munkatapasztalatuk eredményeit hatékonyan össze tudják foglalni. A kurzus ehhez nyújt kézzelfogható ismereteket, összegzi a szükséges készségeket és képességeket.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus minden félévben alkalmazkodik a hallgatói egyéni igényekhez, illetve a munkaerőpiaci változásokhoz.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megismerik a legfontosabb offline és online kommunikációs stratégiákat.
Elsajátítják, elemzik az aktuális webdizájntrendeket.
Elméletben és gyakorlatban megismerkednek az énreputáció legfontosabb alapelveivel.


Képesség:
Képessé válnak a tartalmak közötti szelekcióra, új (vizuális, verbális, audiovizuális) tartalmak konstruálására.
Képes a saját és szervezete reputációjának hatékony menedzselésére.
Esettanulmányok, tárgyalási szituációk elemzése során fel tudja ismerni az alkalmazott konfliktuskezelési módot.
Alkalmazni tudja az elsajátított technikákat.
Képes annak belátására, mikor kell harmadik felet bevonni egy tárgyalásba.
Fel tud készülni a személyes és szervezeti konfliktuskezelésre.
Hatékonyan tudja kezelni a munkahelyi stresszhelyzeteket.Attitűd:
Önkritikus saját munkájával szemben.
Szem előtt tartja csoporttársai véleményét.
Fontosnak tartja a stiláris és formai ajánlások betartását.
Igénye van az új tudás megszerzésére.
Kritikus az interneten található források és minták használata során.
Nyitott a kreatív, újszerű megoldásokra.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Kommunikáció- és médiatudomány


Tudás:
BEVEZETŐ ISMERETEK
Soft & hard skills
SOFT SKILLS
Kreativitás. Adaptivitás, reziliencia // Kreativitásfejlesztés
Meggyőzés, thought leadership // Meggyőzési gyakorlatok
Időmenedzsment; együttműködés// Bánjunk hatékonyan az időnkkel
HARD SKILLS
People management // Csoportkonfliktusok kezelése
Kultúraközi intelligencia; interkulturális kapcsolatok
Digitális marketing; közösségimédia-marketing
Tartalomgyártás 1.: Hang/beszéd // Audiotartalom gyártása
Tartalomgyártás 2. Webdesigntrendek // Videotartalom gyártása
Adattudomány, data science. // Etikai-jogi kérdések
Mesterséges intelligencia // MI a mesterséges intelligenciában. NLP (natural language processing)


Képesség:

Énreprezentáció, self-management
Vizuális, verbális, audiovizuáls reprezentáció
Szelekció
Tartalomelemzés
Tartalom-előállítás


Attitűd: