December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NGKG1M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Integritás-menedzsment
A tantárgy neve (angolul):Integrity Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28 óra előadás + 28 óra gyakorlat
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bokor Tamás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A nappali tagozatos kommunikáció- és médiatudomány mesterszakos hallgatók szervezeti kommunikáció szakirányán kötelező Integritásmenedzsment kurzus három társadalmi színtér – a közszféra, a for-profit szféra és a felsőoktatás – sérthetetlenségére és átlátható működésére koncentrálva vezeti be a hallgatókat a szervezeti kommunikáció és a menedzsmenttudományok egyik speciális területébe. A képzés blended learning módszert alkalmaz, hiszen az elméleti megalapozást szolgáló előadás és szövegelemzések mellett tréninggyakorlatok formájában világít rá az integritásmenedzsment megfontolásaira és praktikáira.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Szervezeti kommunikációs elmélet és gyakorlat: a szervezeti sérthetetlenség vizsgálata, a meglévő helyzet elemzése, integritás-terv készítése, szempontok a kivitelezéshez, erőtér-elemzés.


Képesség:
A fenti tudáselemek gyakorlatba ültetésének és alkalmazásának képessége.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: