December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NGKJ4B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Hatékony tárgyalási technikák
A tantárgy neve (angolul):Effective Negotiation Techniques
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28 óra előadás + 28 óra gyakorlat
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bokor Tamás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A szervezeti kommunikáció szakirány alapszakos hallgatói a kurzus során elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak az üzleti színtereken alkalmazható tárgyalástechnikai fogásokról. Egyéni és csoportos gyakorlatokon keresztül célzott pszichológiai és üzleti ismereteket szereznek az önérvényesítés faktorairól, ezután pedig tréningmódszerrel tökéletesítik tárgyalás- és érveléstechnikájukat. A kurzusnak szerves részét alkotják az üzleti színterekről szerzett elméleti ismeretek is (prezentáció, közvetlen személyközi, multilaterális, illetve virtuális csatornákon zajló tárgyalások, protokollszabályok a tárgyalásban, interkulturális tárgyalási helyzetek, stb.).

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- A tárgyalás fogalma
- A kooperatív és kompetitív tárgyalások elkülönítése
- Disztributív és integratív tárgyalási ismeretek
- Alkutechnikák ismerete
- Tárgyalási protokollok ismerete


Képesség:
- Tárgyalási készségek fejlődése
- Kooperatív tárgyalási módszerek alkalmazásának készsége
- Integratív tárgyalási metodikák alkalmazása
- Alkustratégia megalkotásának képessége
- Tárgyalási protokollok alkalmazásának képessége


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: