December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NSV94M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Munkakörök a médiában
A tantárgy neve (angolul):Media professions
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:dr. Ács György

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja praktikus tudnivalók átadása ahhoz, hogy a hallgatók megalapozhassák munkavállalói döntéseiket és könnyebben építhessék karrierjüket. A hallgatók megismerik az újságírók, szerksztők, sajtóirányítók tevékenységét. Napi példák, hazai és külföldi történetek, újságcikkek elemzésével, az erkölcsi dilemmák megbeszélésével. A tantárgy a szüken értelmezett média különböző munkaköreinek (publicista, kritikus, tudósító, operatőr…) bemutatása mellett megismerteti a hallgatókat a kommunikációs tanácsadók, a szóvivők és és sajtósok munkájával is. A kurzus bemutatja a hallgatóknak a média működtetőinek munkáját. A hallgatók tisztában lesznek azzal, mi vár rájuk, ha a médiában dolgoznak, vagy épp a médiát használják, a médiában szerepelnek.

A fenntarthatóság szempontjai:
.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató bepillantást kap a média működésébe: könnyebben igazodik el a különböző munkakörök között.Áttekintéssel rendelkezik a társadalmat mozgató kommunikációs rendszerekről. A többi közt megismerik, mivel foglalkozik az ország többezer szóvivője.Átlátja mit kell csinálni az írott sajtó, a rádió és a televízió különböző munkaköreiben. Megismeri, hogyan lesz a gyakornokból újságíró, mennyit dolgozik a főszerkesztő, vagy épp mi a különbség a kameramann a segéd-operatőr és az operatőr között. Érti, hogyan legyünk média-tulajdonosok (ez a legjobb „munkakör”). Tájékozott arról, hogy a médiában megszólalók, az újságírók etikai kötelessége őrizni a magyar nyelv, és a Magyarországon élő kisebbségek anyanyelvének szépségét, tisztaságát. Birtokában van az igényes nyelvhasználathoz szükséges ismereteknek. Áttekintéssel rendelkezik a hazai és a nemzrtközi sajtóiszonyokról. Felidézi, milyen képességek, készségek válnak a szóvivő hasznára? Kommunikációs szaktudásra, vagy a munkahelyének speciális ismeretére van nagyo bb szüksége?Tisztában van, azzal, hogyan készítenek fel egy politikust vagy riportert egy interjúra. A hallgató megismeri a szerkesztőségek és a kiadók működését, a lapkészítés menetét. Megtanulja, hogy az újságok megmentése nem forgatókönyv, mert azokat senki nem menti meg. Az újságírást kell megmenteni!Képesség:
Alkalmassá válik a helyes karrierlépések megtételére. Közelíti egymáshoz saját képességeit, vágyait és lehetőségeit. Szakértőjévé válhat annak, hogyan teremtsen és tartson kapcsolatot újságírókkal és intézményekkel. Más tárgyakra is alapozva kommunikációs szakemberként dolgozhat rádiónál, televíziónál, újságnál, esetleg egyéb szakterületen. Képes a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben, cégeknél kommunikációs munka végzésére. Részt vehet a szervezetek és cégek kommunikációs, marketing vagy pr stratégiájának kidolgozásában.

Képes különbséget tenni a propaganda, a reklám, a pr és az újságírás között. Képessé válik az álhírek felismerésére. Eligazodik a kommunikáció és a média fontosabb intézményei között. Képes a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben, cégeknél kommunikációs munka végzésére. Részt vehet a szervezetek és cégek kommunikációs, marketing vagy pr stratégiájának kidolgozásában.


Attitűd:
Elkötelezett a sajtószabadság iránt. Szem előtt tartja, hogy a média szakembereinek értékeket kell közvetítsenek a média fogyasztói számára. Érzékenyen reagál a szociális problémákra. Szolidáris a szakmabeliekkel. Magára nézve kötelezőnek fogadja el a tisztesség, függetlenség, megbízhatóság és érzékenység alapelveit. Egyet ért azzal, hogy az újságírói szakma jogokkal, kötelezettségekkel, és felelősséggel jár. A tényfeltárást csak az információk valósághűségének és a vélemények tisztességének követelménye, továbbá az információ megszerzésének törvényes feltételei korlátozhatják. Elfogadja a média alpvető etikai elveit, hogy példul munkájával nem kelthet gyűlöletet, nem szólíthat fel rasszista megkülönböztetésre népek, nemzetek, nemzetiségek ellen. Senkit sem becsmérelhet vallása, felekezeti hovatartozása, neme, testi, szellemi vagy lelki állapota, mássága, életkora, életmódbeli, életviteli különbözősége miatt. Nem terjeszthet senkiről rágalmakat.
Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:.


Tudás:
.


Képesség:
.


Attitűd: