December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NSVD4M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Tréningvezetési ismeretek
A tantárgy neve (angolul):Training methodology
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
gyakorlat
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Vissiné Dr. Pfister Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
a hallgatók a félév során olyan alapvető tréning-vezetési ismereteket és tevékenységi formákat (kompetenciákat) sajátítanak el, amelyek alapján képessé
válnak bevezető kommunikációs tréning-részeket szakmai felügyelet mellett megtartani. A résztvevők lehetőséget kapnak a tapasztalatok gyakorlati kipróbálására, a saját maguk által felépített modulrészek és tréningelemek levezetésére, vezetői segítséggel fejleszthetik gyakorló tréneri készségeiket

A fenntarthatóság szempontjai:
A hallgatók a saját élményű tanulás eredményességének megtapasztalása nyomán nyitottakká és elkötelezettekké válnak az egész életen át tartó tanulás iránt.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megalapozott ismereteket szereznek a személyiségfejlesztő csoportok működésének jellemzőiről, sajátosságairól.
A hallgatók ismerik, fel tudják sorolni és meg tudják határozni csoportmunkát segítő elveket és szabályokat.
A hallgatók ismerik a kommunikációs készségeket fejlesztő tréningek alapvető célkitűzéseit, lehetséges formáit.
A hallgatók fel tudják sorolni a kommunikációs készségeket fejlesztő tréningek módszereit, és meg tudják határozni azok sajátosságait.
A hallgatók ismerik a kommunikációs tréningek tervezési szempontjait és azok tartalmát.
A hallgatók fel tudnak sorolni olyan strukturált gyakorlatokat, amelyek hatékonyan szolgálják a tréning részvevőinek kommunikációs készségeinek fejlesztését.
A hallgatók fel tudják sorolni a tréning vezetésének elveit, szabályait, valamint meg tudják határozni azok tartalmát.
A hallgatók ismerik a csoportvezetés módszereit és stílusbeli sajátosságait.
A hallgatók be tudják azonosítani a csoportvezető (tréner) személyes tulajdonságait, hatását a tréning eredményességére.
A hallgatók fel tudják ismerni a csoportban betöltött különböző szerepeket és azok hatását a csoport működésére.
A hallgatók megismerik a visszajelzések adásának és fogadásának szerepét a csoport működésében.
A hallgatók fel tudják sorolni a tréning eredményességét meghatározó tényezőiket, a mérés lehetséges módszereit.


Képesség:
A hallgatók az elsajátított ismeretek alapján képesek egy kommunikációs tréning tervének elkészítésére.
A hallgatók a kommunikációs tréning terve alapján le tudnak vezetni egy strukturált gyakorlatot.
A hallgatók megalapozott reflexiókat tudnak adni saját és társaik tevékenységére.
A hallgatók képesek egy kommunikációs tréningen hatékonyan együttműködni a cél elérése érdekében.


Attitűd:
A hallgatók nyitottá válnak egymás munkájának megismerésére és reflektálására. Pozitív viszonyt alakítanak ki a saját élményű tanulás eredményessége iránt.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: