December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NXKG2M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Conflict and Cooperation in Communication
A tantárgy neve (angolul):Conflict and Cooperation in Communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28 (14 x 90 mins)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:fall
Az oktatás nyelve:English
Előtanulmányi kötelezettségek:None
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Deli Eszter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Despite the fact that people always talk about the need for peace and seek relief, the world is instead filled with conflicts, fear and constant security threats. Cooperation is quite complicated to achieve regardless the sphere or platform we examine. The present course is to provide students with an inside to conflict management in the contexts of intrapersonal, interpersonal, business, gender, and media communication.

A fenntarthatóság szempontjai:
Students have to choose a given case and give solutions to solving it (case study method) + 20 minute presentation
Being theoretical classes, they will mostly follow a lecture-like format; nevertheless, students are very welcome to raise relevant questions and provide intelligent comments on the discussed topics. Grades are (on 5-point scale) awarded on the basis of the result of the presentations. Presentations are compulsory in order to take the final oral exam.

Oral exam
IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Being theoretical classes, they will mostly follow a lecture-like format; nevertheless, students are very welcome to raise relevant questions and provide intelligent comments on the discussed topics. Grades are (on 5-point scale) awarded on the basis of the result of the presentations. Presentations are compulsory in order to take the final oral exam.


Képesség:
To find out about the means and ways of communication in order to achieve awareness of conflicts and their management.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: