Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NAK96M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szervezeti kommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Organizational Communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+24+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dúró József

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy gyakorlati jellegéből fakadóan elsősorban arra hivatott, hogy a hallgatókat felkészítse a munkaerőpiacra történő kilépésre oly módon, hogy olyan anyagokat, leadandókat készíttet felkészítést követően, amilyeneket az elemzőintézetek vagy a közigazgatás, esetleg parlamenti vagy pártmunka során a megrendelők elvárnak. Ennek megfelelően a tárgyat teljesítő hallgatók képesek lesznek olyan anyagokat megírni, amelyek politológusként várhatnak rájuk.

A fenntarthatóság szempontjai:
Fejleszti a hallgatók környezettudatos szemléletét.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri az egyes elemzési műfajokat.
Tisztában van a politikai folyamatokkal és alapismeretekkel
Tudja használni a politikatudomány alapfogalmait


Képesség:
Képes elemzést készíteni adott politikai témában
Képes a megrendelő által preferált szempontokat érvényesíteni.
Képes csapatban dolgozni


Attitűd:
Folyamatosan naprakészen tartja tudását a politikáról
Nyitott az új típusú megbízásokra
Tudatosságra törekszik az elemzés során


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: