Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NAKA4M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Demokráciaelméletek és politikai képviselet
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
szeminárium
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:-
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Körösényi András Zsigmond

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy bevezessen a 20. századi és kortárs demokráciaelméletek világába, és megismertesse a demokráciaelméleti vitákat. A kurzus demokrácia és képviseleti kormányzás kapcsolatával, a képviseletről kialakult fontosabb felfogásokkal is foglalkozik.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megismeri a képviselet- és a demokráciaelméletek alapfogalmait (nép, participáció, mandátum, felhatalmazás, választás, elszámoltatás, közjó), és a legfontosabb elméleti irányzatokat, és a szakirodalom kulcsszerzőit.


Képesség:
A hallgató képessé válik eligazodni a képviseletről és demokráciáról folyó kortárs politikatudományi és közéleti diskurzusban.


Attitűd:
A kurzus egyrészt erősíti a képviseleti és demokratikus kormányzással szembeni pozitív attitűdöt, másrészt megerősíti a kritikai attitűdöt is a normatív elméletek egyoldalú megközelítésével szemben egy realista attitűdöt erősít.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: