Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NAL02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A pénz filozófiája
A tantárgy neve (angolul):Philosophy of Money
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+24+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Kiss Olga

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus elvégzése után a hallgató képes lesz arra, hogy a pénügyi kérdéseket ne csak gazdasági, hanem politikai, kulturális, vallási és információkezelési kontextusba is el tudja helyezni. Elemezni tudja a pénz hatalomhoz való viszonyának többféle aspektusát. Elképzeléseit történeti példákkal is alá tudja támasztani.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az "(1) A szegénység minden formájának felszámolása. Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között." célhoz aA pénügyi intelligencia fejlesztésével, a pénzügyi ismeretek és történelmi tapasztalatok gyarapításával járul hozzá.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Történeti példákon keresztül látja a pénz és a hatalom összefüggéseit különféle formákban


Képesség:
- Képes lesz arra, hogy a saját szakterületén felismerje ezeket az összefüggéseket.
- Az itt megismert fogalmakat, összefüggéseket alkalmazni tudja saját szakterületén konkrét gazdasági-politikai szituációk elemzéséhez.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: