Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NAL03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Racionális választás elmélete
A tantárgy neve (angolul):Rational choice theory
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
hetente előadás: 2, gyakorlat: 0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Ambrus-Lakatos Lóránd István

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Ezen a kurzuson politikai szituációk és azokban hozott döntések elemzésével fogunk foglalkozni, főképpen a racionális választások elméletére támaszkodva.

Az első részben áttekintjük a racionális választások elméletének a kurzus szempontjából legfontosabb alkotóelemeit. A második részben arra összpontosítunk, hogy miképpen lehet ezt az elméletet a politikai elemzések során alkalmazni. A harmadik részben az elmélet egy konstruktív kritikájával fogunk megismerkedni.

Tematika:

1. hét: Bevezetés. Miről szól ez a kurzus? Tematika és menetrend.

2. hét: Játékelmélet és társadalomtudományi elemzés. – Játékelmélet és politikai elemzés. – A játékelmélet alapvető fogalmai. – A játékok elemzése és a játékok megoldásai.

3. hét: Tipikus játék-szituációk, tipikus interaktív szituációk, tipikus stratégiai szituációk. – Játékelmélet és döntéselmélet. – Bizonytalanság, kockázat, stratégiai döntés.

4. hét: A soklépéses játékok elemzése. – A „visszafelé gondolkodás” (backward induction), mint alapvető stratégiai szemléleti mód. – A visszafelé gondolkodás korlátai.

5. hét: Egyéni döntések és közösségi döntések. – Megjegyzések a kollektív cselekvés problémájáról. - Megjegyzések az ún. kooperatív játékelméletről. – Megjegyzések az ún. társadalmi választások elméletéről. – Játékelmélet és a szavazások elemzése. – Stratégiai szavazás.

6. hét: Politikai játszmák mai modern politikai intézményi feltételek mellett. – A választási küzdelmek. – A törvényhozásban zajló játszmák. – Nemzetközi kapcsolatok és politikai játszmák.

7. hét: Játékelméleti modellek és a politika. – A Hotelling-modell és a választási modellek általában. – A közjószág-modellek. – Az ún. „húsosfazék” (pork barrel) logika. – Alkuelmélet és nemzetközi politika.

8. hét: Riker megközelítése. - Stilizált politikai helyzetek döntéselméleti elemzése. - Első esettanulmány: Egy nevezetes, stratégiai elemekkel átszőtt képviselőházi szavazás. - Második esettanulmány: Egy politikai manőver története. – Megérthetjük-e igazából ezt a manővert a rikerizmus alapján?

9. hét: McLean megközelítése. – Mit jelent a politikai döntések és stratégiák hátterének történeti rekonstrukciója. - Harmadik esettanulmány: A status quo sikeres megbontása. - Negyedik esettanulmány: Egy vezető politikus törekvései. – A McLean-féle megközelítés korlátairól. A politikai célkitűzések nem maguktól értetődő adottságok.

10. hét: A Raymond Aron-i megközelítés és a megértő társadalomtudomány hagyománya. Aron módszertani weberizmusáról. - Amire az aron-i elméletből koncentrálni fogunk. - Politikai döntési helyzetek teljes politikai rekonstrukciója.

11. hét: Ötödik esettanulmány: Új rend kialakítása. Amerikai döntések és stratégia-formálás a koreai háború során. - Hatodik esettanulmány: Alkalmazkodás. Franciaország kivonulása Algériából.

12. hét: Történeti példák után vissza jelen időbe: A Brexit, mint politikai játszma.

A fenntarthatóság szempontjai:
A racionális választások elmélete, ezen blül a játékelmélet a mai társadalomtudományok egyik legfontosabb fogalmi és eszköztárát alkotja.
A politikai szituációk elemzésének képessége elengedhetetlen a politikatudomány szakos hallgatók számára.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Alapismeretek: játék- és döntéselmélet.
A játékelmélet politikai alkalmazásai.
Politikai döntési szituációk rekonstrukciója.
Politikai döntési szituációk megértése.


Képesség:
Társadalomtudományi alapismeretek.
Politikai szituációk elemzése.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: