Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NAL04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szakszeminárium I.
A tantárgy neve (angolul):Thesis writing seminar I.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+24+0
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dúró József

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgató tudományos szempontból releváns témát válasszon szakdolgozatának, amelyet képes a megfelelő módszertan hozzárendelésével és a vonatkozó szakirodalom feldolgozásával megírni. Ennek megfelelően a félév első néhány óráján a szakdolgozat - és a tudományos munka - formai és tartalmi követelményeivel foglalkozunk, külön hangsúlyt helyezve a forrásokra és a forráskezelésre, majd a téma kiválasztása és jóváhagyása következik. Ezt követően kereshetik fel a szakdolgozók a konzulensüket.

A fenntarthatóság szempontjai:
Fejleszti a hallgatók környezettudatos szemléletét.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a tudományos munka követelményeit
Tisztában van a témájával kapcsolatos fontosabb politikai eseményekkel, folyamatokkal
Ismeri a témájához kapcsolódó fontosabb irodalmat


Képesség:
Képes szakdolgozatot írni a formai és tartalmi követelmények betartásával
Képes új tudományos eredmények fölmutatására
Képes értően földolgozni a vonatkozó irodalmat


Attitűd:
Naprakészen tartja tudását a fontosabb politikai folyamatokkal kapcsolatban
Elkötelezett a tudományos munka iránt
Nyitott az új tudományos módszerekre és eredményekre


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: