Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NBK12M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kormányzástan
A tantárgy neve (angolul):Study of Government
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 gyakorlat
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:hetente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsen
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Körösényi András Zsigmond

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja célja néhány nagyobb kortárs politikatudományi vita megismertetése választói preferenciák, képviselet és kormányzás viszonylatában. A kurzus foglalkozik a struktúra/ágencia vitával, a választói preferenciák hatása a kormányzati közpolitikára, a közpolitika alkotás belső koherenciája, továbbá a populista politika és kormányzás körüli szakirodalmi vitákkal.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tárgy bemutatja közpolitika alkotás tégabb politikai és eszmeikörnyezetét, a kormánypolitika mozgásterét és strukturális korlátait, továbbá a politikai "korszellem", így a populizmus hatását a politika-alkotásra.


Képesség:
A hallgató képes lesz eligazodni a közpolitika-alkotás eszmei-ideológiai, politikai és strukturális kontextusában.


Attitűd:
A tárgy növeli a hallgatók képességét, hogy reflektáljanak a közpolitika alakítást megelőző eszmei és politikai kontextuális kérdésekre, a közpolitikai cselekvők autonómiáját befolyásoló tényezőkre. Nyitott, flexibilis attitűd kilakítását erősítő kurzus.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: