Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NBK47M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Hatalomelméletek
A tantárgy neve (angolul):Theories of Power
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
30
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Angol nyelvű olvasási készség elvárt
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Balázs Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók tájékozottak a hatalomelméletek fontosabb megközelítései, szempontjai, azok politológiai, szociológiai, közgazdasági és filozófiai háttere, továbbá empirikus alkalmazásaik eredményei és lehetőségei tekintetében.

A fenntarthatóság szempontjai:
A hallgatók tájékozottak a hatalomelméletek fontosabb megközelítései, szempontjai, azok politológiai, szociológiai, közgazdasági és filozófiai háttere, továbbá empirikus alkalmazásaik eredményei és lehetőségei tekintetében.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tárgy interdiszciplináris a lexikális és a metodológiai tudásanyag tekintetében egyaránt. Nem törekszik a teljességre, de elvégzése után a hallgatók nemzetközi összehasonlításban is magas szintű ismeretekkel rendelkeznek a politikatudománynak e klasszikus, de részben elhanyagolt területén.


Képesség:
Elsősorban azt várom, hogy a hallgatók kreatívan igyekezzenek a tanultak alkalmazási lehetőségeit is végiggondolni saját alapszakos ismeretanyaguk és tapasztalati tudásuk alapján.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: