Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NCK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A politikai gondolkodás története/1
A tantárgy neve (angolul):The History of Political Thought 1.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Balázs Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy két féléves. Bevezető és alapozó jellegű: a politikai gondolkodás struktúrájával, jellegzetes probléma-kezelésével, fogalmainak használatával ismerteti meg a hallgatókat, ezeket pedig összeköti más bölcseleti kérdésekkel, valamin a történelmi kontextusokkal.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy két féléves. Bevezető és alapozó jellegű: a politikai gondolkodás struktúrájával, jellegzetes probléma-kezelésével, fogalmainak használatával ismerteti meg a hallgatókat, ezeket pedig összeköti más bölcseleti kérdésekkel, valamin a történelmi kontextusokkal.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tananyag elsajátítása után a hallgatók ismerni fogják a politikai gondolkodás kanonikus szerzőit, a politikai gondolkodás történetének korszakait, azok kapcsolódási pontjait az adott történelmi kor sajátos problémáihoz, továbbá a politikai gondolkodás alapvetően fontos kategóriáit és azok kialakulásának körülményeit (néhány példa: alkotmány, polgár, politikai közösség, politikai erény, kormányzati formák, hatalom és tekintély különbsége, alapítás, természeti törvény, racionalizmus, liberalizmus, konzervatizmus, republikanizmus, utópia, társadalmi szerződés, természeti állapot, polgári kormányzat, hatalmi ágak, demokrácia, egalitarizmus, a „politikai” fogalma).


Képesség:
Gondolkodási struktúrák, gyakorlati és elméleti szinten fölmerülő kérdések, dilemmák, erkölcsi és politikai fogalmi eszközökkel való megértése és értelmezése, példák és tapasztalatok fölhasználásának módja az érvelésben.


Attitűd:
Elméleti érzékenység, lexikális ismeretek befogadására és átgondolására való képesség.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: