Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NCK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kutatási módszertan I.
A tantárgy neve (angolul):Research Methodology I.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
13
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Papp Zsófia

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók elmélyedjenek a politikatudományi kutatás megtervezésének, előkészítésének és lebonyolításának folyamatában. Ennek érdekében mind a kutatás elméleti alapjait, mind pedig a leggyakrabban alkalmazott politikatudományi módszereket áttekintjük.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus során elsajátított ismeretek lehetővé teszik a fenntarthatóság kérdésének politikatudományi szempontú vizsgálatát.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók elsajátítják a politikatudományi írás elkészítésének módját, és elmélyednek a politikatudományikutatás leggyakrabban alkalmazott módszereiben.


Képesség:
A hallgatók képessé válnak politikatudományi kutatás megtervezésére és lefolytatására.


Attitűd:
A hallgatók tudományos attitűdje és objektivitása erősödik.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: