Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NCK12B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kommunikáció és médiaetika
A tantárgy neve (angolul):Communication and media ethics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félévekben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Toronyai Gábor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kommunikáció- és médiaetikai előadássorozat anyagának elsajátítása intellektuálisan képessé teszi a hallgatókat arra, hogy kommunikációs kompetenciáikat –legalábbis az érvek szintjén- a közvetlen személyközi kapcsolataik jobbítására, illetve a demokratikus vitákban kiérlelődő konszenzus és társadalmi integráció, egy elfogadhatóan igazságos társadalmi berendezkedés és ebben a szólásszabadság helyes védelme érdekében tudják használni. Ezen túlmenően a kurzus az egyetem értelmiségképző feladatának teljesüléséhez járulhat hozzá. Bővíti a műveltséget, előmozdítja a szellemi függetlenség kialakulását, fejleszti a vitakultúrát és segíti a számunkra adott erkölcsi-politikai világban való tájékozódás képességét általában.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: