Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NCK71B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Magyar politikai rendszer
A tantárgy neve (angolul):Hungarian Political System
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
48+0+0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dúró József

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók képesek lesznek a magyar politika legfontosabb jelenségeit azonosítani, a politikai folyamatokat és a politikai intézmények működését megérteni.

A fenntarthatóság szempontjai:
Fejleszti a hallgatók környezettudatos szemléletét.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a magyar politikai intézményeket
Ismeri a fontosabb magyar politikatörténeti eseményeket a rendszerváltástól napjainkig
Tisztában van a legfontosabb magyar politikai folyamatokkal


Képesség:
Képes értően elemezni a magyar politikai folyamatokat
Képes összekapcsolni a magyar politika különböző eseményeit
Képes elmagyarázni a magyar politikai intézményrendszert


Attitűd:
Naprakészen tartja tudását a magyar politikával kapcsolatban
Tudatosságra törekszik az elemzései során
Nyitott az új típusú megközelítésekre


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: