Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NCK81B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pártok és pártrendszerek
A tantárgy neve (angolul):Parties and Party Systems
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Várnagy Réka

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók a kurzus folyamán elsajátítják a pártokkal és pártrendszerekkel kapcsolatos fogalmakat, azok használatát. Megismerkednek a témakörrel kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalommal, valamint az elmúlt évtizedek legfontosabb vitás kérdéseivel is. A kurzus során a hallgatók a szakmai tudásuk mellett fejlesztik az önálló problémamegoldási képességüket és kreativitásukat is.

A fenntarthatóság szempontjai:
A pártok fejlődéstörténetének vizsgálata során a hallgatók megismerkednek a fenntarthatóság kérdéseinek politizálódásával és megjelenésével a különböző pártok diskurzusaiban és programjaiban.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Részletesen ismeri a magyar pártok rendszerváltás utáni történetét.
Tájékozott a pártok helyeztét meghatározó hazai jogszabályi környezetről és ismeri a jogszabályi környezet változásának főbb momentumait.


Képesség:
Képes az eltérő kontextusban megjelenő fejlődési irányok azonosítására és összehasonlítására.


Attitűd:
Elkötelezett a pontos munkavégzés iránt.

Tudás:
Rálátása van a pártokat érintő új gazdasági, társadalmi és politikai kihívásokra.


Képesség:
Alkalmazza a politikatudományi szakmai érvkészletét.


Attitűd:
Fogékony és nyitott a vitában való részvételre.

Tudás:
Ismeri a pártokról és pártrendszerekről szóló hazai és nemzetközi szakirodalom főbb kérdéseit, alapfogalmait és elméleti kereteit.
Tájékozott a politikai gondolkodásban meghatározó szerzők munkásságáról.


Képesség:
Képes azonosítani a történelmi fordulópontokat, szakmai érdeklődése elmélyül és megszilárdul.
Kritikai módon képes a szakirodalmi forrásokat kezelni.


Attitűd:
Szélesíti látókörét a pártok fejlődésének és az ideológiai álláspontok változásának megismerésén keresztül.
Képes koherensen megfogalmazni saját álláspontját.
Önkritikus saját álláspontjával szemben.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: