Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NCK90B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Összehasonlító politikatudomány
A tantárgy neve (angolul):Comparative Political Science
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dúró József

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a legfontosabb politikatudományi fogalmak, intézmények, jelenségek típusait. Ennek megfelelően a kurzus elvégzésével a hallgatók képesek lesznek magabiztosan használni az alapfogalmakat, eligazodni a politikai intézmények között, magyarázni nemzetközi politikai jelenségeket.

A fenntarthatóság szempontjai:
Fejleszti a hallgatók környezettudatos szemléletét.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a politikatudomány legfontosabb fogalmait
Ismeri a fontosabb politikai rendszerek különbségeit
Ismeri és átlátja az egyes intézmények típusait, különbségeit


Képesség:
Képes elemezni politikai jelenségeket
Képes összekapcsolni fogalmakat, intézményeket és jelenségeket
Képes átlátni a politikai folyamatokat


Attitűd:
Naprakészen tartja tudását a nemzetközi politikában
Tudatosságra törekszik munkájában
Nyitott az új típusú feladatokra


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: