Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NCK95B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Politikai tudás és cselekvés
A tantárgy neve (angolul):Political Knowledge and Action
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:egy év politikatudományi képzés
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Körösényi András Zsigmond

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A cél, hogy reflektáltabb viszony alakuljon ki a politikatudomány tárgyával, a politikai cselekvők és magával a tudományos kutatással és annak lehetőségeivel kapcsolatban. A három fő vizsgált terület: (1) a politikai cselekvők és a politikát kutató tudomány "politikai tudása" közti különbség; (2) a politikatudomány és más tudományterületek közti különbség; (3) a politikai cselekvéshez, és más cselekvés vagy vislekedés-típusokhoz tartozó tudás természetének különbsége, hasonlósága.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Bemutatja a természet és társadalomtudományi tudás, a politikai/politikatudományi és művészeti/esztétikai, közgazdasági, stb. tudás közti különbségeket. Foglalkozik a politikai megismerés lehetőségeivel és korlátaival (megismerhető-e a politika?)


Képesség:
A hallgató képessé válik a politikával kapcsolatos különböző műfajok (tudomány, publicisztika) megismerésére, a cselekvő és a szemlélő politikai tudása közti különbségtételre, és a különböző politikatudományi irányzatok tudással kapcsolatos hallgatólagos előfeltevéseinek a felismerésére.


Attitűd:
A zárt pozitivita tudásfelfogáshoz képest nyitottabb, flexibilisebb attitűd kialakítására törekszik.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: