Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NCKA9B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Philosophy
A tantárgy neve (angolul):Philosophy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24+0+0 (heti 1 előadás)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:Angol
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Kiss Olga

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Ez a kurzus az emberi létezés (egzisztencia) aktuális problémáival foglalkozik. A központi kérdése az, hogyan lehet jól élni az életet?
Számos klasszikus filozófiai témáról fogunk beszélni: életről, halálról, szerelemről, boldogságról, kiválóságról, sorsról, szabadságról, megértésről, igazságról, intelligenciáról és racionalitásról, egyebek között. Ezen keresztül bemutatja klasszikus nyugati és keleti filozófiák fogalmi örökségének aktuális relevanciáját.
Amikor ezekről a témákról beszélgetünk, akkor a filozófia mellett a kortárs tudományos eredményeket is felidézzük, megnézzük, hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és miképpen gyökereznek az eredeti filozófiai problémafelvetésekben.

A fenntarthatóság szempontjai:
"(3) Az egészséges élet és a jólét biztosítása minden korosztály számára" - az emberi élet egésze(az egzisztencia) szempontjából releváns témák megbeszélése és az azokra való reflexió
- "(16) A békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében" - a különböző kultúrák eltérő megközelítésmódjainak felismerése, elfogadása és megbecsülése.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- A hallgatók alapvető filozófiai fogalmakat és elméleteket ismernek meg
- Látni fogják, hogy ezek a koncepciók és megközelítések hogyan formálják kultúránkat.


Képesség:
- képesek lesznek ezeket a koncepciókat saját személyes életükben és szakmájukban alkalmazni


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: