Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NCKE6M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Political Discourse Analysis
A tantárgy neve (angolul):Political Discourse Analysis
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12 hét x 90 perc gyak.
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:angol
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Farkas-Bede Katalin

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus mester-szinten tárgyalja a PDA-t (politikai diskurzus elemzés) és a CDA-t (kritikai diskurzuselemzés), társadalomtudományi kutatásokra. Összefoglalja azokat a módszereket, melyekkel kutatható a politika természete: interpretatív és definiáló megközelítéssel elemzi a politikai folyamatokat és határozza meg a politikai 'valóságot' és normákat. Bevezeti az interpretatív társadalomtudományt, majd ismerteti a kutatási tradíciókat (diskurzuselemzés). Az alábbiakban az angol terminusok használatával sorolom a tudományterület tanulmányozandó szegmenseit:
1. nature of discourse and its social and political functions
2. key themes in political discourse analysis
3. the actual analytical process.
A kurzus végére a hallgatók megszerzik azt a tudást, mellyel megértik a nyelv politikai fontosságát, a diskurzuselemzést és annak módszertanát. A tantermi és azon kívüli munkával olyan gyakorlati szkillekre tesznek szert, melyekkel a diskurzuselemzést saját hasznukra tudják fordítani (szakdolgozat, diskurzuselmélet, diskurzuselemzés irodalma).

A fenntarthatóság szempontjai:
Az ENSZ 17 pontjához kapcsolódó hivatalos anyagok elemzése (szövegelemzés is!)


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
szemeszter: 12 hét + intenzív hét (+őszi szünet)
1. és 12. hét bevezetés és zárás (grading)
olvasmányok: 10 effektív/aktív hét

1. hét: Bevezetés, a követelmények áttekintése
The analysis of political discourse – traditions and developments:
Gee, Paul (2014) "Language as Saying, Doing and Being", in Angermuller,
Johannes, Maingueneau, Dominique and Wodak, Ruth (eds).
The Discourse Studies Reader. Maisn Current in Theory and Analysis. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 234-243.
Taylor, Stephanie (2001). “Locating and Conducting Discourse Analytic Research”, in Wetherell, Margaret., Taylor, Stephanie and Yates, Simeon J. (Eds). Discourse as Data. A Guide for Analysis. London: Sage, pp. 5-48.
AND
Gee, Paul (1999). An Introduction to Discourse Analysis. London: Routledge.
Bevir, Mark (ed.) (2010). Interpretive Political Science. Los Angeles: Sage, “Benchmark” series, 4 volumes.2. hét: Diskurzus. A nyelvi szintek.
(Language and communication, Linguistic perspectives: semantics, pragmatics, sociolinguistics)
Chilton, Paul and Schäffner, Christina (1997). "Discourse and Politics", in Van Dijk, Teun A. (eds). Discourse as Social Interaction. London: Sage, pp. 206-230.
Kötelező csoport olv.:
Charaudeau, Patrick (2002). "A Communicative Conception of Discourse".Discourse Studies 4(3): 301-318.
Edley, Nigel (2001). "Analysing Masculinity: Interpretative Repertoires,Ideological Dilemmas and Subject Positions", in Wetherell, M., Taylor, S. and Yates. S.J. (eds). Discourse as Data. A Guide for Analysis. London: Sage/Open University, pp. 189-228.


3. hét: A nyelven túl: a diskurzus, mint struktúra
(Discourse as "ideological" power, Discourse as structure and system)
Mills, Sara (2004). Discourse. New York : Routledge, pp. 26-42.
Köt olv. a csoportnak:
Foucault, Michel (2014[1968]). "An Archeology of Discourse", in Angermuller,Johannes, Maingueneau, Dominique and Wodak, Ruth (eds). The Discourse Studies Reader. Maisn Current in Theory and Analysis. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 98-110.
Bourdieu, Pierre (1999). "Language and Symbolic Power", in Jaworski, Adam and Coupland, Nikolas (eds). The Discourse Reaader. London/New York: Routledge, pp 502-513.
Fairclough, Norman (1989). Language and Power. London/NY: Longman, pp.43-76.
Fairclough, Norman (1989). Language and Power. London/New York: Longman, pp. 43-76 (ch. 2).
Kieg. olv.:
Hajer, Maarten (1997). The Politics of Environmental Discourse. Ecological Modernization and the Policy Process. Oxford: Oxford University Press (ch. 2).
Howarth, David (2000). Discourse. Milton Keynes: Open University Press.
Jaworski, Adam and Coupland, Nikolas (eds) (1999). The Discourse Reader. London : Routledge.
Jaworski, Adam and Coupland, Nikolas (eds) (2006). The Discourse Reader. London : Routledge.
Phillips, Nelson and Hardy, Cynthia (2002). Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction. Thousand Oaks: Sage.
Potter, Jonathan (1996). Representing Reality. London : Sage.
Riessman, Catherine Kohler (2008). Narrative Methods for the Human Sciences. London: Sage.
Torfing, Jacob (2005). “Introduction: Discourse Theory: Achievements, Arguments and Challenges”,in Howarth, David and Torfing, Jakob (eds) (2005). Discourse Theory in European Politics.
Identity, Policy and Governance. Houndmills: Palgrave.


4.hét: A diskurzus, mint jelentés-rendszer.
Discourses as (negotiated) systems of meaning
Discourse as a "narrowing of perspectives" and competition for definitory power
Milliken, Jennifer (1999). “The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and Methods”. European Journal of International Relations 5:225-254. DOI 10.1177/1354066199005002003
Kötelező:
Hansen, Lene (2000). "Gender, Nation, Rape: Bosnia and the Construction of Security", International Feminist Journal of Politics, 3:1, 55-75, DOI:10.1080/14616740010019848
Hall, Stuart (2014). "Encoding and Decoding the Message", in Angermuller, Johannes, Maingueneau, Dominique and Wodak, Ruth (eds). The Discourse Studies Reader. Maisn Current in Theory and Analysis. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 111-121.
Foucault, Michel (1982). The Archeology of Knowledge. Vintage.
Kieg.:
Hajer, Maarten and Versteeg, Wytske (2006). "A Decade of Discourse Analysis of Environmental Politics: Achievements, Challenges and Perspectives". Journal of Environmental Policy&Planning 7(3): 175-184.
Howarth, David and Torfing, Jakob (eds) (2005). Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. Houndmills: Palgrave.
Phillips, Louise and Jorgensen, Marianne W. (2004). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sag, ch. 1 and 5 (pp. 1-23 and 138-174). Schram, Sanford (2012). "The Deep Semiotic Structure of Deservingness. Discourse and Identity in Welfare Policy", in Fischer, Frank and Gottweis, Herbert (eds). The Argumentative Turn Revisited. Public Policy as Communicative Practice. Durham/London: Duke University Press, pp. 236-268.
Torfing, Jacob (2005). “Introduction: Discourse Theory: Achievements, Arguments and Challenges”,in Howarth, David and Torfing, Jakob (eds) (2005). Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. Houndmills: Palgrave, ch. 1
Wetherell, Margaret., Taylor, Stephanie and Yates, Simeon J. (Eds). Discourse asTheory and Practice. London: Sage.


5. hét: Doing discourse analysis I.
Problem definitions, The discursive constructions of hierarchies, boundaries, (dis)continuities and temporalities
Bacchi, Carol (2010). "Foucault, Policy and Rule: Challenging the ProblemSolving Approach". Freia Working Papers 74, Aalborg: Aalborg University.
Kötelező:
Gill, Rosalind (2000). “Discourse Analysis”, in Bauer, M. and Gaskell, G.,
Qualitative Researching with Text, Image and Sound. London: Sage, pp. 172-190
Birnbaum, Pierre (1992). Anti-Semitism in France: a Political History from Leon Blum to the Present. Oxford: Blackwell
Kieg.:
Carabine, Jean (2001). "Unmarried Motherhood 1830-1990: A Genealogical Analysis", in Wetherell,
Margaret, Taylor, Stephanie and Yates, Simeon, J. (eds), Discourse as Data. A Guide for Analysis. London: Sage, pp. 267-310.
Foucault, Michel (1995). Discipline and Punish. The Birth of the Nation. Xx. Vintage.
Gubrium, Jaber F. and Holsein, James A. (2009). Analyzing Narrative Reality. Thousand Oaks: Sage, pp. 39-109.
Howarth, David and Torfing, Jakob (eds) (2005). Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. Houndmills: Palgrave.
Mottier, Veronique (2008). "Eugenics, Politics and the State: Social Democracy and the Swiss 'Garderning State'". Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Science 39 (2008) 263–269.
Plummer, Ken (1995). Telling Sexual Stories. Power, Change and Social Worlds. London: Sage.
Potter, Jonathan (1996). Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construction. London: Sage.
Tamboukou, Maria (2009). “A Foucauldian Approach to Narratives”, in Andrews, Molly, Squire, Corinne and Tamboukou, Maria (eds). Doing Narrative Research. London: Sage, pp. 102-120.
Wetherell, Margaret and Potter, Jonathan (1992). Mapping the Language of Racism. New York: Columbia University Press.


6. hét: Doing discourse analysis II.
Frames and frame analysis
Verloo, Mieke (2005). "Mainstreaming Gender Equality in Europe. A Critical
Frame Analysis". The Greek Review of Social Research 117 B': 11-34
Kötelező:
Kuhar, Roman (2012). "Use of Europeanization Frame in Same-Sex Partnership Issues Across Europe". In: Lombardo, Emanuela and Forest, Maxime (eds). The Europeanization of Gender Equality Policies. A DiscursiveSociological Approach. Houndmills: Palgrave Macmillan, pp. 168-191.
Bacchi, Carol (2009). “The Issue of Intentionality in Frame Theory”, in Lombardo, Emanuela, Meier, Petra and Verloo, Mieke (eds). The Discursive Politics of Gender Equality. London/New York: Routledge: pp. 19-35
Kieg.:
Bacchi, Carol (2009). Analysing Policy: What's the Problem Represented to Be?. Frenchs Forest: Pearson Education, ch. 1.
Benford, Robert D. and Snow, David A. (2000). "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment". Annual Review of Sociology 26: 611-39.
Fischer, Frank (2003). Reframing Public Policy. Discursive Politics and Deliberative Practices.Oxford: Oxford University Press.
Fischer, Frank and Gottweis, Herbert (eds) (2012). The Argumentative Turn Revisited. Public Policy as Communicative Practice. Durham: Duke University Press.
Gamson, William A. (1992). Talking Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
http://www.grsr.gr/issue.php?i_id=39
Keller, Reiner (2012). "Entering Discourses. A New Agenda for Qualitative Research and Sociology of Knowledge" Qualitative Sociology Review QSR VIII vol. 2., pp. 46-75.
Snow, David A. (2007). "Framing Processes, Ideology, and Discursive Fields", in Snow, David, Soule, Sarah A. and Kriesi, Hanspeter (eds), The Blackwell Companion to Social Movements.Cambridge: Polity, pp. 380-412.
Special issue of the Greek Review of Social Research, 117.
Verloo, Mieke (ed.), Multiple Meanings of Gender Equality.A Critical Frame Analysis of Gender Policies in Europe. Budapes/New Yorkt: CPS Books/CEU Press


7. hét: Discourse and/in history
Emergence and evolution of discourses,Genealogical analysis, Narratives and subject positions/structure and agency in discourse
Lucas, Barbara (2004). “Reducing Discursive Complexity : the Case of Alcohol Policies in Europe (1850-2000)”, in Muller, Richard and Klingemann, Harald (eds). From Science to Action? 100 Years Later – Alcohol Policies Revisited. Dordrecht: Kluwer.
Kötelező:
Hook, Derek (2008). "Genealogy, Discourse, 'Effective' History: Foucault and the Work of Critique". Qualitative Reseach in Psychology 2(1): 3-31.
Plummer, Ken (1995). Telling Sexual Stories. Power, Change and Social Worlds. London: Sage, pp. 19-31 and 50-61.

8. hét: Discourse and discursive institutionalism
Discourse vs ideas, Discourse and causality
Schmidt, Vivien A. (2008). "Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse". Annual Review of Political Science 11(303-326).
DOI: 10.1146/annurev.polisci.11.060606.135342
Kötelező:
Schmidt, Vivien A. and Radaelli, Claudio M. (2004). "Policy Change and Discourse in Europe: Conceptual and Methodological Issues". West European Politics 27(2): 183-210.
Fischer, Frank and Gottweis, Herbert (2012). "Introduction. The Argumentative Turn Revisited",
Fischer, Frank and Gottweis, Herbert (eds). The Argumentative Turn Revisited. Public Policy as Communicative Practice. Duram/London: Duke University Press, pp. 1-27.
Kieg.:
Lynggard, Kennet (2012). "Discursive Institutional Analytical Strategies", in Radaelli, Claudio and Exadaktylos, Theofanis (eds), Research Design in European Studies. Houndmills: Palgrave Macmillan.
Panizza, Francisco and Miorelli, Romina (2013). "Taking Discourse Seriously: Discursive Institutionalism and Post-structuralist Discourse Theory".Political Studies 61: 301-318.
Radaelli, Claudio and Schmidt, Vivien (eds) (2005). Policy Change and Discourse in Europe. London: Routledge.
Schmidt, Vivien A. (2010). "Taking Ideas and Discourse Seriously: Explaining Change Through Discurisve Institutionalism as the Fourth 'New Institutionalism'". European Political Science
Review 2(1): 1-25.

9. hét: An example: Analysing parliamentary discourse
Reconstructing vs measuring discourse
Organisational discourse
Steenbergen, Marco; Bächtiger, André; Spörndli, Marku and Steiner, Jürg (2003). "Measuring Political Deblieration: A Discourse Quality Index". Comparative European Politics 2003(1): 21-48.
Kötelező:
Steiner, Jürg; Bächtiger, André; Spörndli, Markus and Steenbergen, Marco R. (2004). Deliberative Politics in Action. Analysing Parliamentary Discourse, pp. 98-110 and 138-164.
Van Dijk, Teun (1993). "Principles of Critical Discourse Analysis". Discourse&Society 4: 249-283.
Kieg.:
Mumby, Denis K. and Clair, Robin P. (1997). "Organizational Discourse", in Van Diik, Teun (ed.). Discourse as Social Interaction. London: Sage.


10. hét: Interpretation and validity
Building up interpretations and writing up
Validity, reliability and generalisability
What we see it what we look for – the problem of reification
Yanow, Dvora (2006). "Neither Rigorous nor Objective? Interrogating Criteria for Knowledge Claims in Interpretive Science", in Yanow, Dvora and Schwartz-Sea, Peregrine (eds) (2006). Interpretation and Method. Empirical Research Methods and the Interpretive Turn. Armonk NY: M.E. Sharpe, pp. xx.
Kötelező:
Schofield, Janet Ward (2002). “Increasing the Generalizability of Qualitative Research”, in Huberman, A. Michael and Miles, Matthew B. (eds). The Qualitative Researcher’s Companion. Thousand Oaks: Sage, pp. 171-204.
Antaki, Charles, Billig, Michael, Edwards, Derek and Potter, Jonathan (2003). “Discourse Analysis Means Doing Analysis: A Critique of Six Analytic Shortcomings”. Discourse Analysis Online
1(1). [http://www.shu.ac.uk/daol/previous/v1/n1/index.htm]
Kieg.:
Guba, Egon and Lincoln, Yvonna (2005). “Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Cofluences”, in Denzin, N. and Lincoln, Y. (eds), Handbook of Qualitative Research, 3rd edition. Thousand Oaks: Sage, pp. 191-215.
Hammersley, Martyn (2008). “Troubles with Triangulation”, in Bergman, Manfred Max ed. Advances in Mixed Methods Research. London: Sage, pp. 22–36.
Howarth, David (2005). "Applying Discourse Analysis: the Method of Articulation", in Howarth, David and Torfing, Jakob (eds). Discourse Theory in European Politics. Houndmills: Palgrave, 316-345.
Luborsky, Mark R. and Rubinstein, Robert L. (1995). "Sampling in Qualitative Research: Rationale, Issues, and Methods". Research on Aging 17:89-113.
Maxwell, Joseph A. (2002). "Understanding and Validity in Qualitative Research", in Huberman, A. Michael and Miles, Matthew B. (eds), The Qualitative Research Companion. Thousand Oaks: Sage, pp. 37-64.
O'Rourke, Brendan (2007). "Using the Technology of the Confessional as an Analytical Resource. Four Analytical Stances Towards Research Interviews in Discourse Analysis". Forum Qualitative Research 8(2), art. 3.
Spencer, Liz, Ritchie, Lewis, Jane and Dillon, Lucy (2003). Quality in Qualitative Evaluation. A Framework for Assessing Research Evidence. London: Government Chief Social Researchers'Office (available on-line).


Képesség:
A hallgatók értsék a diskurzuselemzés értelmét, gondolati hátterét és tartalmát, hogyan használható a társadalom-, politika-elemzések során, mik a módszer határai.
Képesek legyenek arra, hogy alkalmazzák a diskurzus elemzési módszert egy szabadon választott esetre, megfelelően mutassák be a tanultakat (írásban és szóban).
Tudják kritikusan kezelni a mások által bemutatott munkákat.


Attitűd:
Kritikus elemzés
Csoporton belüli felelősség
Más kultúrák tisztelete
A konstruktív viták során tartsák be az etikai normákat


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: