Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NCVA4B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Közjogi fordulatok Magyarországon, 1989-2016
A tantárgy neve (angolul):Changes in Public Law in Hungary, 1989-2016
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:öszi
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gallai Sándor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy keretében a magyar rendszerváltás és a rendszerváltást követő negyedszázad közjogi (a tágabb értelemben vett alkotmányos rendszert érintő) fordulatait tekintjük át.különös figyelemmel - ezen keresztül - a politikai rendszer változásaira.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az emberi jogok, a jogállamiság és a jogegyenlőség kérdése hangsúlyosan jelenik meg a tantárgy anyagában.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók tájékozottak lesznek a magyar alkotmányos rendszer elmúlt huszonöt évben történt fontosabb változásai, azok politológiai háttere tekintetében.


Képesség:
A kurzus célja a hallgatók önálló elemzői készségének fejlesztése a közelmúlt magyar politikai folyamatai vonatkozásában.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: