Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NDK20M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Non-profit menedzsment
A tantárgy neve (angolul):Non-Profit Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félévekben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Hámori Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók a tantárgy elvégzése során megismerkednek a non-profit szektor működésével és gondolkodásmódjával, így képesek lesznek a későbbiek folyamán a non-profit szervezetekkel való hatékony együttműködés megtervezésére és megvalósítására akár állami intézmények, non-profit szervezetek vagy vállalatok alkalmazottaiként esetleg tanácsadóiként. A félév közben a kutatási és előadói készségeik mellett fejleszthetik a legalapvetőbb szociális- és életviteli kompetenciáikat (kommunikáció, csapatmunka, kreatív gondolkodás, kritikus gondolkodás, problémamegoldás, konfliktuskezelés, felelősségvállalás, stb.) is.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: