Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NDK56M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pályázatírás, projektvezetés
A tantárgy neve (angolul):Project Tendering, Project Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12*90 perc gyakorlat
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:kétévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Ványi Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a magyar akadémia pályázati rendszert és lehetőségeket, valamint Európai Unió támogatási politikáját és a támogatások kezelésének hazai intézményrendszerét.
Ezen kívül a tárgy keretén belül a hallgatók gyakorlati kompetenciákat szereznek a pályázatírás, projekttervezés és megvalósítás terén.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy hangsúlyos részét képezi az Európai Unió támogatási politikájának fenntarthatósági szempontjainak megismerése és elsajátítása.
Ezen kívül a tantárgy az ENSZ által 2015 szeptemberében elfogadott 17 fenntarthatósági céljához kapcsolódóan
elsősorban a nemek közötti egyenlőség biztosításához, valamint a békés, befogadó társadalmak
előmozdításához tud hozzájárulni.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató
ismeri a pályázatírás alapvető fogalmait
ismeri a hazai akadémiai pályázati lehetőségeket és ezek intézményrendszerét
ismeri az európai uniós pályázati lehetőségeket és ezek intézményrendszerét
értelmezni tudja a pályázati kiírásokat és azok értékelési rendszerét
önállóan képes hazai tanulmányaihoz kapcsolódó akadémiai pályázat írására
csoportos munkában való részvétellel képes


Képesség:
A hallgató képes
a pályázati az akadémiai és európai uniós pályázati kiírások értelmezésére
megadott témában konkrét pályázati dokumentáció összeállítására
alapvető költségvetési tervezésre
rövidebb távú projektek megtervezésére, az projektciklus egyes elemeinek összehangolására, változáskövetésre


Attitűd:
Pályázatírási tevékenysége közben a hallgató törekszik az érintett célcsoportok legtágabb érdekeinek figyelembevételére, ezen keresztül az esetlegesen leszakadó társadalmi csoportok érdekeinek becsatornázására.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: