Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NDK57M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Politika az EU-ban
A tantárgy neve (angolul):Politics in the EU
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dúró József

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók a kurzus során képet kapnak az Európai Unió legfontosabb politikai és gazdasági kihívásairól, illetve megismerkednek azokkal a vizsgálati szempontokkal és főbb trendekkel, amelyek az EU működésének, és a tagállamok stratégiáinak megértéséhez szükségesek. A tárgy elvégzését követően a hallgatók képessé válnak összefüggéseiben elemezni az európai integráció, illetve néhány kiemelt szakpolittikai terület gazdasági és politikai mozgatórugóit.

A fenntarthatóság szempontjai:
Fejleszti a hallgatók környezettudatos szemléletét.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri az Európai Unió működését
Tisztában van a pénzügyi és adósságválság okaival és következményeivel
Ismeri az EU legnagyobb 21. századi kihívásait (adósságválság, brexit, migrációs válság, keleti bővítés dilemmái)


Képesség:
Képes értően elemezni az EU-ban zajló folyamatokat
Képes összekapcsolni a látszólag egymástól független eseményeket
Képes elemzést készíteni az EU legfontosabb kihívásairól


Attitűd:
Naprakészen tartja tudását az EU-t érintő fontosabb ügyekben
Tudatosságra törekszik az elemzés során
Nyitott az új típusú megbízásokra


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: