Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NDV59B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kormányzati és politikai döntéshozatal
A tantárgy neve (angolul):Governmental and Political Decision-Making
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, 1. félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kurtán Sándor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgató megismeri a demokrácia hatalommegosztási és kormányzati rendszereit, a magyar kormányzati döntéshozatal főbb intézményeit és színtereit Áttekintést kap a központi kormányzat felépítéséről 1990 óta, a közigazgatás irányításának alapkérdéseról, valamint a döntéshozatallal kaocsolatos vonatkozó jogszabályokról és gyakorlatról.

A fenntarthatóság szempontjai:
A félévközi feladokat szigorúan emialben küldik a hallgatók, papíralapú változat nics.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tisztában van a demokráciák hatalommegosztási és kormányzati rendszereivel.

Ismeri a magyar kormányzati döntéshozatal főbb intézményeit és színtereit

Ismeri a közigazgatás irányításának alapkérdéseit

Ismeri a központi kormányzat felépítését,

Ismeri a kormány döntéshozatali rendszerét

Ismeri a magyar országgyűlésre vonatkozó jogszabályokat és a parlamenti döntéshozatali rendszert.

Ismeri az Alkotmánybíróság szerepét és súlyát a magyar politikai rendszer döntéshozatali szerkezetén belül


Képesség:
Képes beazonosítani a legfontosabb döntéshozó intézményeket a magyar politikai rendszeren belül

Képes összehasonlítani a döntéshozó intézmények működését

Képes csoportban feladatot megoldani


Attitűd:
Figyelemmel kíséri a kormányzati döntéshozatalon belüli változásokat

Elemzi ezeket a változásokat


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: