Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NFV63B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Introduction to Political Science
A tantárgy neve (angolul):Introduction to Political Science
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12 hét x 90 perc
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:angol
Előtanulmányi kötelezettségek:n.a.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Farkas-Bede Katalin

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus hallgatói szerezzék meg azt a politikatudományi tudást, mely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy kritikusan kezeljék, értsék a körülöttük történő politkai jelenségeket és eseményeket (intézmények, politikusok, média, meggyőzés/manipuláció).

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus minden pontja szolgálja a 17 pontos elvárás (ENSZ) politikatudományi aspektusát .


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A következő filozófusok és tudósok ismerete és elméleteik alkalmazása a politikatudomány területén:

-Arisztotelész: episztemé-techné-praxis, politikatudomány= „master science”
-Habermas: polgári nyilvánosság létrejötte
-Mannheim: Lehet-e a politika tudomány?, 2 dimenzió
-Arisztotelész, Oakeshott: politics-» politikai cselekvés, pol.vezetés=praxis
-C.Schmitt: politika, barát/ellenség viszony

Elméleti- és módszertani irányzatok:
-Thomas Kuhn: a tudományos paradigmáról
-hatalom három felfogása: egydimenziós: Dahl, Polsby, kétdimenziós: Bachrach-Baratz, háromdimenziós: Lukes
-A.Downs: Medián szavazó-modell
-Strauss, Voegelin: klasszikus filozófia
-Habermas: kritikai elmélet
-I.Berlin, J.Rawls: deontológiai liberalizmus

Politikai rendszerek:
-Talcott Parsons, David Easton: a társadalom mint rendszer
-Schumpeter: procedurális, minimalista, az elitek versengését biztosító mechanizmus, eljárás
-Dahl: pluralista, részvétel és versengés, poliarchia és szabad versenyes piac
-A.Lijphart: többségi és konszenzusos demokráciák
-Rustow: demokratizálás szakaszai
-Huntington: demokratizálás hullámai
-Dahrendorf: demokratizálás lezárása

Politikai ideológiák:
-Napóleon: először használta az ideológia terminust
-Rousseau: demokrácia, Társadalmi szerződésről
-Burke: konzervatív, Töprengések a Francia Forradalomról
-Kant: felvilágosult liberalizmus, Örök béke
-Thatcher: Hayek könyve: ebben hiszünk !
-Eszterházy, Széchényi: konzervatív, Deák: mérsékelt liberális, Eötvös: centralista,Kossuth: nemzeti liberális,Szemere: radikális

Pártok és pártrendszerek:
-Richard Katz-Peter Mair: kartellpárt megjelenése? A parlamenti pártok közös érdekeinek felismerése és összefogás a külső szereplők ellen
-Blondel: (pártrendszerek) kétpárti, két és félpárti, sokpárti domináns párttal, sokpárti domináns párt nélkül
-Sartori: versengő pártrendszerek, predomináns, kétpárti, mérsékelt pluralista, szélsőséges pluralista

Választási rendszerek:
-Duverger: mechanikus hatás, pszichológiai hatás

Politikai kultúra, választói magatartás:
-Gabriel Almond, Sidney Verba: politikai orientációk, politikai rendszerrel és azzal kapcsolatos attitűdök, a polgári kultúra norma
-Downs: észszerű tudatlanság
-Inglehart: posztmaterialista értékek
-Lipset-Rokkan: törésvonal-elméletek
-Bartolini-Mair: 3 szint, empirikus, normatív, szervezeti

Közpolitika és kormányzati döntéshozatal:
-Woodrow Wilson: pol/közigazgatás elválasztásának jelentőssége, politikai döntések
-Harold D. Lasswell: a közpolitika első összefoglalója, alternatívák közötti döntés

Politika és média:
-Norris: tabloidizáció
-Thomas E.Patterson: Médiakór-elmélet
-Pippa Norris: a hírmédia pozitív hatása


Képesség:
A politika elemzéséhez szükséges szkillek bemutatása (befolyásoló tényezők azonosításához, kommunikációhoz, stb.) , mivel előadás, így fejlesztésük n.a.


Attitűd:
Minden kultúrára vonatkozó politikatudományi univerzálék tudomásulvétele etikai normák betartásával, bár konstruktív viták lefolytatásával


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: